پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوینت اکولوژی عمومی (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی)

 

 

69اسلایدهمراه باتصویر

 

فهرست:

فصل 1  اکولوژی  (بوم شناسی، پیرامون شناسی)

 فصل 3

اکوسیستم  (Ecosystem)

 

فصل4

انتقال و جریان انرژی در درون اکوسیستم

 

فصل5

بررسی فرایند تولید در سطوح مختلف یک اکوسیستم

فصل 6

پله اکوسسیتم وانتقال انرژی

فصل 7

چرخه مواد در اکوسیستم

فصل 8

ميدان اكولوژيك یا آشيان اکولوژیک یا کنج اکولوژیک  یا زیستخوان اکولوژیک

  (Ecological nich)

فصل 9

عوامل محدود كننده

فصل 10

سازش

فصل 11

توالي، تحول و بلوغ اكوسيستم

فصل 13

 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها)

 


پاورپوینت اکولوژی عمومی

پاورپوينت اکولوژي عمومي


  به نام خدامشخصات فایلفرمت: power point تعداد اسلاید : 68 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم اکولوژي عمومي فهرست طرح درس اکولوژي فصل 1 اکولوژي (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل 3 اکوسیستم فصل 4 انتقال و جریان انرژی (در درون اکوسیستم) فصل 5 بررسی فرایند تولید (در سطوح مختلف یک اکوسیستم) فصل 6 پله های اکوسسیتم و انتقال انرژی فصل 7 چرخه مواد در اکوسیستم فصل 8 میدان اکولوژيک یا آشیانه اکولوژيک فصل 9 عوامل محدود كننده فصل 11 توالی، تحول و بلوغ اكوسیستم فصل 10 سازش فصل 13 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها) طرح درس اکولوژي 1- محیط زیست 2- عرصه گسترش گونه های محیط 3- عوامل مختلف دخیل در گسترش آنها 4- تاثیر متقابل محیط بر موجودات زنده 5- تاثیر موجودات زنده بر هم دانش اکولوژي دارای ماهیت بین انظام چون از علوم زیستی، زمین شناسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی عمومی

پاورپوينت اکولوژي عمومي


  به نام خدامشخصات فایلفرمت: power point تعداد اسلاید : 68 اسلایدبسم الله الرحمن الرحیم اکولوژي عمومي فهرست طرح درس اکولوژي فصل 1 اکولوژي (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل 3 اکوسیستم فصل 4 انتقال و جریان انرژی (در درون اکوسیستم) فصل 5 بررسی فرایند تولید (در سطوح مختلف یک اکوسیستم) فصل 6 پله های اکوسسیتم و انتقال انرژی فصل 7 چرخه مواد در اکوسیستم فصل 8 میدان اکولوژيک یا آشیانه اکولوژيک فصل 9 عوامل محدود كننده فصل 11 توالی، تحول و بلوغ اكوسیستم فصل 10 سازش فصل 13 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها) طرح درس اکولوژي 1- محیط زیست 2- عرصه گسترش گونه های محیط 3- عوامل مختلف دخیل در گسترش آنها 4- تاثیر متقابل محیط بر موجودات زنده 5- تاثیر موجودات زنده بر هم دانش اکولوژي دارای ماهیت بین انظام چون از علوم زیستی، زمین شناسی

ادامه مطلب  

پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوينت خلاصه کتاب اکولوژي عمومي دکترعلي اصغر نيشابوري


پاورپوينت اکولوژي عمومي (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی)  69اسلایدهمراه باتصویر فهرست:فصل 1  اکولوژي  (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل 3اکوسیستم  (Ecosystem) فصل4انتقال و جریان انرژی در درون اکوسیستم فصل5بررسی فرایند تولید در سطوح مختلف یک اکوسیستمفصل 6پله اکوسسیتم وانتقال انرژیفصل 7چرخه مواد در اکوسیستمفصل 8میدان اكولوژیك یا آشیان اکولوژيک یا کنج اکولوژيک  یا زیستخوان اکولوژيک   (Ecological nich)فصل 9عوامل محدود كنندهفصل 10سازشفصل 11توالی، تحول و بلوغ اكوسیستمفصل 13 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوينت خلاصه کتاب اکولوژي عمومي دکترعلي اصغر نيشابوري


پاورپوينت اکولوژي عمومي (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی)  69اسلایدهمراه باتصویر فهرست:فصل 1  اکولوژي  (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل 3اکوسیستم  (Ecosystem) فصل4انتقال و جریان انرژی در درون اکوسیستم فصل5بررسی فرایند تولید در سطوح مختلف یک اکوسیستمفصل 6پله اکوسسیتم وانتقال انرژیفصل 7چرخه مواد در اکوسیستمفصل 8میدان اكولوژیك یا آشیان اکولوژيک یا کنج اکولوژيک  یا زیستخوان اکولوژيک   (Ecological nich)فصل 9عوامل محدود كنندهفصل 10سازشفصل 11توالی، تحول و بلوغ اكوسیستمفصل 13 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت خلاصه کتاب اکولوژی عمومی دکترعلی اصغر نیشابوری

پاورپوينت خلاصه کتاب اکولوژي عمومي دکترعلي اصغر نيشابوري


پاورپوينت اکولوژي عمومي (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی)  69اسلایدهمراه باتصویر فهرست:فصل 1  اکولوژي  (بوم شناسی، پیرامون شناسی) فصل 3اکوسیستم  (Ecosystem) فصل4انتقال و جریان انرژی در درون اکوسیستم فصل5بررسی فرایند تولید در سطوح مختلف یک اکوسیستمفصل 6پله اکوسسیتم وانتقال انرژیفصل 7چرخه مواد در اکوسیستمفصل 8میدان اكولوژیك یا آشیان اکولوژيک یا کنج اکولوژيک  یا زیستخوان اکولوژيک   (Ecological nich)فصل 9عوامل محدود كنندهفصل 10سازشفصل 11توالی، تحول و بلوغ اكوسیستمفصل 13 کنش های متقابل و بر هم کنش های بین جمعیت ها (بین گونه ها) 

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید رد پای اکولوژی مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید

پاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم چارچوب روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید


پاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلایدپاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلایدپاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلایدپاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلایدپاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلایدپاورپوينت جدید رد پای اکولوژي مفاهیم،چارچوب،روشهای برآورد و کاربرد آن - 20 اسلاید این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.فهرست مطالبردپای اکولوژيردپای اکولوژي شهرردپای اکولوژي و ظرفیت زیستیمحاسبه ردپای اکولوژيروشهای محاسبه ردپای اکولوژي - روش ترکیبی

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزنده اکولوژی عمومی - 65 اسلاید

پاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلاید


پاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایدپاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایدپاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایدپاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایدپاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایدپاورپوينت ارزنده اکولوژي عمومي - 65 اسلایداثرات زیانبار D.D.Tالف) اثرات مستقیم: كشتن حشرات و انگلها بعلاوه حشرات مفید (تر و خشك با هم می‌سوزند)ب) اثرات غیرمستقیم: انباشته شدن D.D.T در زنجیره‌های غذایی بویژه انباشته شدن آن در پله‌های بالاتر.از اثرات غیرمستقیم D.D.T :اختلال درفعالیت غدد جنسی و مكانیزم‌های تولیدمثل و آنزیم كربنیك آنیدراز که نقش فعال در تثبیت كلسیم در پوسته تخم‌ داردنیز مختل می گردد. آلودگیP.C.B (Polychorinated biphenyle): در ساختن ظروف و وسایل پلاستیكی بكار می‌رود. پراكندگی فقط

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي جنگل - 48 اسلاید


پاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.اکولوژي جنگل چه است؟اکولوژي جنگل (Forest ecology ) عبارت از مطالعه ایکوسیستم جنگل می باشد.ایکولوژی جنگل (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات مختلف حیه ای دیگر را جامعه را تشکیل داده است مورد بحث قرار می دهد وبا رابطه متقابل که بین موجودات زنده و محیط فزیکی ایشان موجود است سروکار داردایکولوژی جنگلات چه

ادامه مطلب  

پاورپوینت جدید ادراک و شناخت اکولوژی جنگل - 48 اسلاید

پاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي جنگل - 48 اسلاید


پاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلپاورپوينت جدید ادراک و شناخت اکولوژي  جنگلhttp://azerbaijan.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.اکولوژي جنگل چه است؟اکولوژي جنگل (Forest ecology ) عبارت از مطالعه ایکوسیستم جنگل می باشد.ایکولوژی جنگل (Forest ecology) رابطه متقابل بین درختان مختلف، نباتات و موجودات مختلف حیه ای دیگر را جامعه را تشکیل داده است مورد بحث قرار می دهد وبا رابطه متقابل که بین موجودات زنده و محیط فزیکی ایشان موجود است سروکار داردایکولوژی جنگلات چه

ادامه مطلب  

پاورپوینت بوم شناسی و اکولوژی شهری(طراحی حرفه ای)رشته شهرسازی

پاورپوينت بوم شناسی و اکولوژي شهری(طراحی حرفه ای)رشته شهرسازی


به نام خداپاورپوينت  بوم شناسی و اکولوژي شهری برای رشته شهرسازی در ۲۷ اسلاید طراحی شده بخشی از مطالبی که در این پاورپوينت مورد بررسی قرار میگیرد به شرح زیر است:۱-انواع اکولوژي۲-انواع اکولوژي انسانی۳-سابقه اکولوژي شهری۴-اکولوژي شهری چیست؟و هدف آن چیست؟۵-اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهر اکولوژيکی عبارتند از۶-اکولوژي شهری چه رشته ای است؟۷-نظام اکولوژي۸-شهر به عنوان یک سیستم از دید اکولوژي جدید۹-گتوهای شهری۱۰-اقلیم در شهرها۱۱-راه حل های پیشنهادی مشکلاتی مثل پدیده جزایر حرارتی و پدیده گرمایش جهانی :و…عکسی از پروژه:توجه: هرگونه کپی برداری و اقدام به فروش این محصول ممنوع می باشد و توسط تیم دو سنتر پیگیری خواهد شد.نکته:داخل فایل اصلی هیچ اسمی از سایت ما برده نمی شودنکته ۲:پاورپوينت  بوم شن

ادامه مطلب  

تحقیق فضل بن شاذان

تحقیق فضل بن شاذان


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، فضل بن شاذان بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :امام حسن عسگری علیه السلام:«من به حال اهل خراسان غبطه می خورم كه دانشمندی بسان فضل بن شاذان در میان آنهاست و به او دسترسی داشته و از محضرش بهره می برند.»«خدا فضل را رحمت كند.»نیشابور در عصر فضل بن شاذانفضل بن شاذان در سال 260 وفات نموده، و چنانكه بعد از این خواهیم گفت وفات وی به نقل مورخان در سن پیری رخ داده است. پس او حداقل هفتاد سال باید عمر نموده باشد كه از سال 190-260ق. را شامل می شود.بنابراین، ایام زندگانی فضل مصادف بود با خلافت مأمون عباسی (198-218) و فرمانروایی طاهریان بر خراسان (205-259ق.) و اوایل حكومت صفاریان (254-290ق.). همچنین ایام عمر وی با روزگار پنج امام بزرگوار شیعه بدین ترتیب مصادف بوده است.حضرت امام رضا علیه السلام (148-203ق.).حضرت ام

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ارزش گویش نیشابوری

تحقیق درباره ارزش گویش نيشابوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:ارزش گویش نيشابوريگویند كه عمرولیث صفار چون نیشابور را به زیر نگین درآورد، گفت:«شهری را گرفته ام كه گل آن خوردنی، بوته ی آن ریواس و سنگ های آن فیروزه است»امروز اگر آن دلاور سیستانی بر نیشابور دست می یافت جای آن بود كه نخست از گرفتن شهری بر خویشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه های ناب پارسی است.گویش های محلی فارسی، چه در جای جای ایران كنونی رایج باشد، چه بیرون از مرزهای سیاسی، در حكم ذخایر ارزنده ای است كه انبوهی از واژه ها، اصطلاحات، امثال، افسانه ها، اشعار و تصنیف های فارسی ر

ادامه مطلب  

تحقیق درباره ارزش گویش نیشابوری

تحقیق درباره ارزش گویش نيشابوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:ارزش گویش نيشابوريگویند كه عمرولیث صفار چون نیشابور را به زیر نگین درآورد، گفت:«شهری را گرفته ام كه گل آن خوردنی، بوته ی آن ریواس و سنگ های آن فیروزه است»امروز اگر آن دلاور سیستانی بر نیشابور دست می یافت جای آن بود كه نخست از گرفتن شهری بر خویشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه های ناب پارسی است.گویش های محلی فارسی، چه در جای جای ایران كنونی رایج باشد، چه بیرون از مرزهای سیاسی، در حكم ذخایر ارزنده ای است كه انبوهی از واژه ها، اصطلاحات، امثال، افسانه ها، اشعار و تصنیف های فارسی ر

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ادراک و شناخت اکولوژی جنگل (Forest Ecology)

پاورپوينت درباره ادراک و شناخت اکولوژي جنگل (Forest Ecology)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 50 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ادراک و شناخت اکولوژي جنگل (Forest Ecology)اصطلاحاتMycorrhizae قارچ ریشه Overstory درختان سربالایی یا قد بلندPhotoperiod طول روزStratification طبقه بندی یا چینه زنی Succession جانشینی Understory نباتات زیر درختیHardiness پرطاقتی  درختMaterial cycle دوران مواد، دوباره بکار اندازی مواد.Bole قطر درختEcologyشاخه اى از زیست شناسی كه با روابط موجودات با محیط سروكار دارد یا بوم شناسی.Ecosystem اکوسیستمForest ecology اکولوژي جنگلHardening-off پروسه ای که درخت  به شرایط سخت عادت حاصل می کند.  اکولو

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره ادراک و شناخت اکولوژی جنگل (Forest Ecology)

پاورپوينت درباره ادراک و شناخت اکولوژي جنگل (Forest Ecology)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 50 اسلایدقسمتی از متن .ppt :ادراک و شناخت اکولوژي جنگل (Forest Ecology)اصطلاحاتMycorrhizae قارچ ریشه Overstory درختان سربالایی یا قد بلندPhotoperiod طول روزStratification طبقه بندی یا چینه زنی Succession جانشینی Understory نباتات زیر درختیHardiness پرطاقتی  درختMaterial cycle دوران مواد، دوباره بکار اندازی مواد.Bole قطر درختEcologyشاخه اى از زیست شناسی كه با روابط موجودات با محیط سروكار دارد یا بوم شناسی.Ecosystem اکوسیستمForest ecology اکولوژي جنگلHardening-off پروسه ای که درخت  به شرایط سخت عادت حاصل می کند.  اکولو

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژی محیط

پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط


پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط  31اسلایدفصل اول•تعریف اکولوژي

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژی محیط

پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط


پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط  31اسلایدفصل اول•تعریف اکولوژي

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژی محیط

پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط


پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط  31اسلایدفصل اول•تعریف اکولوژي

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژی محیط

پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط


پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط  31اسلایدفصل اول•تعریف اکولوژي

ادامه مطلب  

پاورپوینت اکولوژی واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژی محیط

پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط


پاورپوينت اکولوژي واکوسیستم فصل 1و2 اکولوژي محیط  31اسلایدفصل اول•تعریف اکولوژي

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع ادراک و شناخت اکولوژی جنگل (Forest Ecology)

پاورپوينت با موضوع ادراک و شناخت اکولوژي جنگل (Forest Ecology)


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 50 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     ادراک و شناخت اکولوژي  جنگل (Forest Ecology) اصطلاحات Mycorrhizae قارچ ریشه Overstory درختان سربالایی یا قد بلند Photoperiod طول روز Stratification طبقه بندی یا چینه زنی Succession جانشینی Understory نباتات زیر درختی Hardiness پرطاقتی  درخت Material cycle دوران مواد، دوباره بکار اندازی مواد. Bole قطر درخت Ecologyشاخه اى از زیست شناسی كه با روابط موجودات با محیط سروكار دارد یا بوم شناسی. Ecosystem اکوسیستم Forest ecology اکولوژي جنگل Hardening-off پروسه ای که درخت  به شرایط سخت عادت حاصل می کند.  اکولوژي جنگلات چه ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تاریخچه و انواع سبکهاي مديرت و برنامه ریزی در روابط عمومی

پاورپوينت آماده; بررسی تاریخچه و انواع سبکهای مدیرت و برنامه ریزی در روابط عمومي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 44 اسلایدبررسی تاریخچه و انواع سبکهای مدیرت و برنامه ریزی در روابط عمومي چرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومي؟تعریف روابط عموميتاریخچه روابط عمومي ( ایران و جهان )وظایف روابط عموميروابط عمومي کارآمدتکنیکهای روابط عمومي سنتیروابط عمومي الکترونیکتکنیکهای روابط عمومي مدرن کلیات روابط عمومي ارتباطات زیربنای توسعهروابط عمومي ابزار اطلاع رسانی دولتروابط عمومي ابزار کاهش شکاف دولت-ملتضعف دستگاه اطلاع رسانی دولت چرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومي؟ 1- كوشش مدیران برای ترغیب مردم یا نفود در افكار آنان از طریق وسایل ارتباطی2- تلاش ها و اقدام های آگاهانه ، برنامه ریزی شده برای استقرار و كسب تقاهم متقابل بین یك سازمان و گروهها3- كوشش

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تاریخچه و انواع سبکهاي مديرت و برنامه ریزی در روابط عمومی

پاورپوينت آماده; بررسی تاریخچه و انواع سبکهای مدیرت و برنامه ریزی در روابط عمومي


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 44 اسلایدبررسی تاریخچه و انواع سبکهای مدیرت و برنامه ریزی در روابط عمومي چرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومي؟تعریف روابط عموميتاریخچه روابط عمومي ( ایران و جهان )وظایف روابط عموميروابط عمومي کارآمدتکنیکهای روابط عمومي سنتیروابط عمومي الکترونیکتکنیکهای روابط عمومي مدرن کلیات روابط عمومي ارتباطات زیربنای توسعهروابط عمومي ابزار اطلاع رسانی دولتروابط عمومي ابزار کاهش شکاف دولت-ملتضعف دستگاه اطلاع رسانی دولت چرا روز ملی ارتباطات و روابط عمومي؟ 1- كوشش مدیران برای ترغیب مردم یا نفود در افكار آنان از طریق وسایل ارتباطی2- تلاش ها و اقدام های آگاهانه ، برنامه ریزی شده برای استقرار و كسب تقاهم متقابل بین یك سازمان و گروهها3- كوشش

ادامه مطلب  

منطق الطير عطار نیشابوری با ترجمه ترکی استانبولی

منطق الطیر عطار نيشابوري با ترجمه ترکی استانبولی


هنگامی که نام عطار نيشابوري به گوشمان می‌خورد ، بی اختیار به یاد منظومه ارزشمند منطق الطیر خواهیم افتاد. این منظومه گرانبها به زبان فارسی بوده و قالب اشعار آن مثنوی است. عطار ، نگارش این مجموعه را در سال 1177 میلادی به پایان رساند. این مجموعه که دارای 4458 بیت است، مضمونی عرفانی دارد.منطق الطیر داستان پرواز دسته جمعی تعداد زیادی از پرندگان برای یافتن سیمرغ است. انتهای این سفر منجر به بروز یک نوع وحدت جمعی خواهد شد. در بطن داستان می‌توانید مراحل و گام‌های مورد نیاز برای یافتن عرفان و راه‌های رسیدن به سر منزل مقصود را بیابید. این مراحل شامل هفت مرتبه است: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، حیرت، و فقر در نهایت فنا.این کتاب ترجمه ای نفیس از کتاب منطق الطیر عطار به زبان ترکی استا

ادامه مطلب  

تحقیق درباره یغما نیشابوری

تحقیق درباره یغما نيشابوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فایل دانلودی:یغما نيشابوري بیش از چند سال است كه یغما در نیشابور زندگی نمی كند و در هیچ جای دیگر این دنیا هم زندگی نمی كند . امروز اگر بخواهی او را ببینی با تمام كوشش نبوغ بشری ، باز هم كار به جایی نمی رسد . یغما چندین سال است كه روی در نقاب خاك كشیده حیدرش می گفتند و خشتمال بود ، مرد بود و آزاده . در تمام روزهای زندگیش كار كرد و در تمام ایام حیاتش شعر گفت .او در جایی می گوید : (( من از همان روزهای كودكی كه بزرگترهای صومعه در شبهای بی پایانی زمستان ، دور كرسی ، شاهنامه و امیر ارسلان می خواندند ، با لذت و و

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اکولوژی

تحقیق درباره اکولوژي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمههر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژي است. دانش اکولوژي مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زنده دارد.وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود م

ادامه مطلب  

تحقیق درباره اکولوژی

تحقیق درباره اکولوژي


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:10  قسمتی از متن فایل دانلودی:مقدمههر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسی بطور انکارناپذیری به محیط زیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهی است و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانش اکولوژي است. دانش اکولوژي مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجودات زنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زنده دارد.وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود م

ادامه مطلب  

خلاصه از کتاب حماسه حسيني

خلاصه از کتاب حماسه حسینی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، خلاصه از کتاب حماسه حسینی بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : مقدمه: این نوشته خلاصه از کتاب حماسه حسینی جلد اول می باشد که موضوع اصلی بحث آن "تحریفات درواقعه تاریخی كربلا" است. می خواهیم در مورد این مطلب بحث كنیم كه در نقل وبازگویی واقعه بزرگ تاریخی عاشورا تحریفاتی صورت گرفته است، امید است كه بتوانیم قسمتی از وقایع تاریخ را در این تحقیق باد آور شویم. معنی تحریف:اما بحث اول درباره معنی تحریف كه تحریف یعنی چه؟ تحریف كه از ماده "حرف" در زبان عربی است، یعنی متمایل كردن یك چیز ار آن مسیر اصلی ووضع اصلی كه داشته است یا باید داشته باشد. به عبارت دیگر، تحریف نوعی تغییرو تبدیل است، ولی تحریف مشتمل برچیزی است كه كلمه " تغییر" و " تبدیل" نیست.شما اگر كاری بكنیدكه یك جمله ای، یك نامه ای، یك شعری، یك عبارتی آن مق

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم مسئله یابی عمومی کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر دانشفرد

پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفرد


پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفردزندگی کردن یعنی حل مداوم و مستمر مسائلتورم، بیماری، بیماری های درمان ناپذیر، عدم تمکن مالی  حل بخردانه مسائل به هر علتی به وجود آمده باشند و نتیجه هر شرایطی که باشند مستلزم تلاش فکری اشخاص، دولت ها و دولتمردان و کشف راه هایی برای حل این گونه مسائل و معضلات و انتخاب بهترین آنها می باشد. تعریف مسئله مسئله با توجه به هدف و مقصد تعریف می شود. مسئله موقعیت یا وضعیتی است که در راه رسیدن به هدف تعیین شده، مانع ایجاد می نماید. این مانع ممکن است طولانی تر شدن زمان رسیدن به هدف یا افزایش هزینه تحقق آن باشد. و این که چه وضعیت و موقعیتی مسئله می باشد تابع شرایط افراد درگیر آن است. مسئله ن

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم مسئله یابی عمومی کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر دانشفرد

پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفرد


پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفردزندگی کردن یعنی حل مداوم و مستمر مسائلتورم، بیماری، بیماری های درمان ناپذیر، عدم تمکن مالی  حل بخردانه مسائل به هر علتی به وجود آمده باشند و نتیجه هر شرایطی که باشند مستلزم تلاش فکری اشخاص، دولت ها و دولتمردان و کشف راه هایی برای حل این گونه مسائل و معضلات و انتخاب بهترین آنها می باشد. تعریف مسئله مسئله با توجه به هدف و مقصد تعریف می شود. مسئله موقعیت یا وضعیتی است که در راه رسیدن به هدف تعیین شده، مانع ایجاد می نماید. این مانع ممکن است طولانی تر شدن زمان رسیدن به هدف یا افزایش هزینه تحقق آن باشد. و این که چه وضعیت و موقعیتی مسئله می باشد تابع شرایط افراد درگیر آن است. مسئله ن

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل دوم مسئله یابی عمومی کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومی دکتر دانشفرد

پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفرد


پاورپوينت فصل دوم مسئله یابی عمومي کتاب فرآیند خط مشی گذاری عمومي دکتر دانشفردزندگی کردن یعنی حل مداوم و مستمر مسائلتورم، بیماری، بیماری های درمان ناپذیر، عدم تمکن مالی  حل بخردانه مسائل به هر علتی به وجود آمده باشند و نتیجه هر شرایطی که باشند مستلزم تلاش فکری اشخاص، دولت ها و دولتمردان و کشف راه هایی برای حل این گونه مسائل و معضلات و انتخاب بهترین آنها می باشد. تعریف مسئله مسئله با توجه به هدف و مقصد تعریف می شود. مسئله موقعیت یا وضعیتی است که در راه رسیدن به هدف تعیین شده، مانع ایجاد می نماید. این مانع ممکن است طولانی تر شدن زمان رسیدن به هدف یا افزایش هزینه تحقق آن باشد. و این که چه وضعیت و موقعیتی مسئله می باشد تابع شرایط افراد درگیر آن است. مسئله ن

ادامه مطلب  

تحقیق درباره امام حسين ( ع ) و هفتاد دو تن از يارانش

تحقیق درباره امام حسین ( ع ) و هفتاد دو تن از یارانش


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:28  قسمتی از متن فایل دانلودی:موضوع : امام حسین ( ع ) و هفتاد دو تن یارانمقدمه : كربلا سرزمین خون ، ایثار ، شهادت ، پیام . كربلا سرزمینی به پهنای فلك ، به بلندای آفتاب ، سرزمین انسانهایی كه عاشقانه در كنار رهبر الهی ، از سلالة طلاها ، در راه پاسداری و اعتلای كلمه العلیا ، جان یافتند و زور ، زر ، تزویه و كفر اموی را باطل نمودند سلام خدا بر تو ای حسین ( ع ) ای سالار شهیدان  و بر روان پاك فرزند برومند و برادران فداكار و كودك شیر خوارت و درود بی پایان بر ارواح آن پاكانی كه با یك جهان شهامت جان و خ

ادامه مطلب  

تحقیق درباره امام حسين ( ع ) و هفتاد دو تن از يارانش

تحقیق درباره امام حسین ( ع ) و هفتاد دو تن از یارانش


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:28  قسمتی از متن فایل دانلودی:موضوع : امام حسین ( ع ) و هفتاد دو تن یارانمقدمه : كربلا سرزمین خون ، ایثار ، شهادت ، پیام . كربلا سرزمینی به پهنای فلك ، به بلندای آفتاب ، سرزمین انسانهایی كه عاشقانه در كنار رهبر الهی ، از سلالة طلاها ، در راه پاسداری و اعتلای كلمه العلیا ، جان یافتند و زور ، زر ، تزویه و كفر اموی را باطل نمودند سلام خدا بر تو ای حسین ( ع ) ای سالار شهیدان  و بر روان پاك فرزند برومند و برادران فداكار و كودك شیر خوارت و درود بی پایان بر ارواح آن پاكانی كه با یك جهان شهامت جان و خ

ادامه مطلب  

پاورپوینت ارزنده شیوه خلاصه کردن کتاب 10 اسلاید

پاورپوينت ارزنده شیوه خلاصه کردن کتاب 10 اسلاید


پاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدپاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدپاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدپاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدپاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدپاورپوينت ارزنده شیوه  خلاصه کردن کتاب  10 اسلایدبرای خلاصه کردن کتاب های مختلف برای کلیه درسها، لازم است که از شیوه ذیل استفاده شود. خواهشمند است در این زمینه توجه شود که این اقدام با دقت صورت گیرد.برخی از دانشجویان مایلند که شیوه صحیح خلاصه کردن کتاب را بیاموزند، برخی نیز بدون توجه به اینکه هدف از خلاصه کردن کتاب چیست، از برخی صفحات کتاب مطالبی را انتخاب می کنند و بدون هیچگونه ترتیبی در کنار همدیگر می گذارند و نام آن را

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوينت مفاهیم اکولوژي عمومي


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت مفاهیم اکولوژي عمومي می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در68 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرست تصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفاهیم اکولوژی عمومی

پاورپوينت مفاهیم اکولوژي عمومي


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت مفاهیم اکولوژي عمومي می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در68 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.     فهرست تصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب آناتومي انساني تألیف دکتر علي اصغر رواسي

پاورپوينت کتاب آناتومی انسانی تألیف دکتر علی اصغر رواسی


دانلود پاورپوينت کتاب آناتومی انسانی تألیف دکتر علی اصغر رواسی، در قالب ppt و در 185 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آشنایی با آناتومی واژه آناتومیآناتومی موضعی چیست ؟تاریخچه آناتومیتاریخچه آناتومی در ایرانتقسیمات آناتومی انسانیوضعیت تشریحی چیست ؟سطوح تشریحی بدن انسانحفرات بدن انسانمهمترین حفرات بدنساختار بدن انسانفصل دوم: سلول و بافت ساختمان سلولقسمتهای اصلی سلولغشای سلولهسته سلولاندامک های سلولتعریف بافت وانواع آن بافت پوششی وانواع آن بافت پوششی ساده بافت پوششی مرکب بافت پیوندی یا بافت هم بند فصل سوم: اسكلت ساختمان استخوان بافت استخوانی متراکمبافت استخوانی اسفنجیپریوست چیست؟انواع استخوانعروق خونی واعصاب استخوان هااستخوان بندی بدن انسان استخوان بندی ضمیمه ای استخوانهای جمجمه استخوان های صورتمشخصات مه

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان

پاورپوينت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان


دانلود پاورپوينت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان، در قالب pptx و در 247 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول بخش 1: تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین بخش 2: سرشت پویای محیط امروزی سازمانها  فصل دوم: زمینه های بنیادین مدیریت تحول بخش 3: ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت بخش 4: فرهنگ سازمانی،بستر تحول  فصل سوم: استراتژیهای تغییر و تحول سازمان بخش 5: استراتژیهای تحول،سطح خرد بخش 6: استراتژیهای تحول،سطح كلان بخش 7: استراتژیهای تحول:سطح كلان روندهای نوین و در حال تكوین  فصل چهارم: رهبری تحول و سازمانهای یادگیرنده بخش 8: رهبری تحول بخش 9: سازمانهای یادگیرنده(راه آینده)  توضیح

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی

پاورپوينت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی


دانلود پاورپوينت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی با موضوع آفرینش واقعیت های اجتماعی “ سازمان ها همانند فرهنگ ها” ، در قالب pptx و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: سازمان ها به مثابه استعاره فرهنگفرهنگ و سازمانسازمان به عنوان پدیده فرهنگیسازمان و بافت فرهنگیرابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور ژاپنرابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور بریتانیارابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور آمریکافرهنگ و خرده فرهنگ یکسان (جمعی)سبک رهبری و فرهنگ جمعیپاره فرهنگ سازمانینقاط قوت استعاره های فرهنگمحدودیت های استعاره های فرهنگ توضیحات:کتاب سیمای سازمان اثر گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی از جمله منابع مهم درسی رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوينت

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی

پاورپوينت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی


دانلود پاورپوينت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی، در قالب pptx و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانداستان حکومتداستان دولتجایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولتسطوح سیستمهاسلسله مراتب پیچیدگی سیستمهاقدمت و وسعت دولتهاتفاوتهای بین بخش خصوصی و دولتینتیجه بحث: اجتناب ناپذیری مدیریت حکومت و اداره دولت قسمتی از متن:بدون شک اداره دولت یکی از دشوارترین و خطیرترین اموری است که ممکن است بشر با آن مواجه شود. مسئولیت این کار بسیار سنگین و طاقت فرساست و پیامدهای هر اقدام در چهارچوب آن ممکن است شکننده و جبران ناپذیر باشد؛ ولی گریز و گریزی از آن نیست.دولتها باید اداره شوند و حکومتها با

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب آناتومي انساني تألیف دکتر علي اصغر رواسي

پاورپوينت کتاب آناتومی انسانی تألیف دکتر علی اصغر رواسی


دانلود پاورپوينت کتاب آناتومی انسانی تألیف دکتر علی اصغر رواسی، در قالب ppt و در 185 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: آشنایی با آناتومی واژه آناتومیآناتومی موضعی چیست ؟تاریخچه آناتومیتاریخچه آناتومی در ایرانتقسیمات آناتومی انسانیوضعیت تشریحی چیست ؟سطوح تشریحی بدن انسانحفرات بدن انسانمهمترین حفرات بدنساختار بدن انسانفصل دوم: سلول و بافت ساختمان سلولقسمتهای اصلی سلولغشای سلولهسته سلولاندامک های سلولتعریف بافت وانواع آن بافت پوششی وانواع آن بافت پوششی ساده بافت پوششی مرکب بافت پیوندی یا بافت هم بند فصل سوم: اسكلت ساختمان استخوان بافت استخوانی متراکمبافت استخوانی اسفنجیپریوست چیست؟انواع استخوانعروق خونی واعصاب استخوان هااستخوان بندی بدن انسان استخوان بندی ضمیمه ای استخوانهای جمجمه استخوان های صورتمشخصات مه

ادامه مطلب  

پاورپوینت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان

پاورپوينت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان


دانلود پاورپوينت کتاب مدیریت تحول، استراتژی ها، کاربرد و الگو های نوین تألیف اصغر زمردیان، در قالب pptx و در 247 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: فصل اول:زمینه های دانش و محیط مدیریت تحول بخش 1: تحول نظریه های مدیریت و ”پارادایم“ در حال تكوین بخش 2: سرشت پویای محیط امروزی سازمانها  فصل دوم: زمینه های بنیادین مدیریت تحول بخش 3: ساختار گروهی:گرایش نوین مدیریت بخش 4: فرهنگ سازمانی،بستر تحول  فصل سوم: استراتژیهای تغییر و تحول سازمان بخش 5: استراتژیهای تحول،سطح خرد بخش 6: استراتژیهای تحول،سطح كلان بخش 7: استراتژیهای تحول:سطح كلان روندهای نوین و در حال تكوین  فصل چهارم: رهبری تحول و سازمانهای یادگیرنده بخش 8: رهبری تحول بخش 9: سازمانهای یادگیرنده(راه آینده)  توضیح

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی

پاورپوينت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی


دانلود پاورپوينت فصل پنجم کتاب سیمای سازمان تألیف گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی با موضوع آفرینش واقعیت های اجتماعی “ سازمان ها همانند فرهنگ ها” ، در قالب pptx و در 18 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: سازمان ها به مثابه استعاره فرهنگفرهنگ و سازمانسازمان به عنوان پدیده فرهنگیسازمان و بافت فرهنگیرابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور ژاپنرابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور بریتانیارابطه سازمان و بافت فرهنگی در کشور آمریکافرهنگ و خرده فرهنگ یکسان (جمعی)سبک رهبری و فرهنگ جمعیپاره فرهنگ سازمانینقاط قوت استعاره های فرهنگمحدودیت های استعاره های فرهنگ توضیحات:کتاب سیمای سازمان اثر گرت مورگان ترجمه دکتر اصغر مشبکی از جمله منابع مهم درسی رشته های مجموعه مدیریت می باشد. این فایل شامل پاورپوينت

ادامه مطلب  

پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی

پاورپوينت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی


دانلود پاورپوينت فصل اول کتاب مبانی مدیریت دولتی تألیف دکتر علی اصغر پورعزت با موضوع فهم اداره و حکمرانی، در قالب pptx و در 20 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانداستان حکومتداستان دولتجایگاه علمی و مفهومی اداره و مدیریت دولتسطوح سیستمهاسلسله مراتب پیچیدگی سیستمهاقدمت و وسعت دولتهاتفاوتهای بین بخش خصوصی و دولتینتیجه بحث: اجتناب ناپذیری مدیریت حکومت و اداره دولت قسمتی از متن:بدون شک اداره دولت یکی از دشوارترین و خطیرترین اموری است که ممکن است بشر با آن مواجه شود. مسئولیت این کار بسیار سنگین و طاقت فرساست و پیامدهای هر اقدام در چهارچوب آن ممکن است شکننده و جبران ناپذیر باشد؛ ولی گریز و گریزی از آن نیست.دولتها باید اداره شوند و حکومتها با

ادامه مطلب  

تحقیق درباره خیام نیشابوری

تحقیق درباره خیام نيشابوري


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:13  قسمتی از متن فایل دانلودی:خیام شاعرترانه هاى خیامآنچه كه اجمالا اشاره شد نشان می‌دهد كه نفوذ فكر، آهنگ دلفریب، نظر موشكاف، وسعت قریحه، زیبائی بیان، صحت منطق، سرشاری تشبیهات سادة بی‌حشو و زوائد و مخصوصاً فلسفه و طرز فكر خیام كه به آهنگ‌های گوناگون گویاست و با روح هر كس حرف می‌زند در میان فلاسفه و شعرای خیلی كمیاب مقام ارجمند و جداگانه‌ای برای او احراز می‌كند.رباعی كوچكترین وزن شعری است كه انعكاس فكر شاعر را با معنی تمام برساند. (در كتاب كریستنسن راجع به رباعیات خیام (ص ۹۰) نوشته كه رباعی وزن

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

پاورپوينت آماده; بررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 26 اسلایدبررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی انواع خط مشی های عمومي خط مشی های عمومي را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومي اساس طبقه بندی واقع گردیده است. در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومي را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومي اشاره شده است. خط مشی های عمومي الف ـ خط مشی های تقنینیب ـ خط مشی های اجراییج ـ خط مشی های قضائی طبقه بندی دیگری را روالی مشابه سه نوع خط مشی عمومي یا سیاست را مطرح ساخته است.الف) سیاست تشریحی: از امر و نهی ها و حقوق و تکالیفی که از مکتب و اعتقادات مشروع مردم سرچشمه می گیرد، و خطاب آن

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده; بررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

پاورپوينت آماده; بررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی


مطالب اسلایدهای ابتدایی این پاورپوينت به شرح زیر است تعداد اسلاید : 26 اسلایدبررسی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی انواع خط مشی های عمومي خط مشی های عمومي را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در هر یک از آنها وجه خاصی از خط مشی های عمومي اساس طبقه بندی واقع گردیده است. در یکی از این تقسیم بندی ها بر اساس قوای سه گانه که هر کدام اختیار و قدرت وضع برخی از خط مشی های عمومي را در نظام کشوری دارا می باشند، به سه نوع خط مشی عمومي اشاره شده است. خط مشی های عمومي الف ـ خط مشی های تقنینیب ـ خط مشی های اجراییج ـ خط مشی های قضائی طبقه بندی دیگری را روالی مشابه سه نوع خط مشی عمومي یا سیاست را مطرح ساخته است.الف) سیاست تشریحی: از امر و نهی ها و حقوق و تکالیفی که از مکتب و اعتقادات مشروع مردم سرچشمه می گیرد، و خطاب آن

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد دانشمندان نيشابور

تحقیق درمورد دانشمندان نیشابور


به نام خدافرمت فایل: wordتعداد صفحات:49 قسمتی از متن فایل: قرن دومامام مسلم بن حجاج، ابوالحسن الغشیری النيشابوريآن پیشوا و آن حجت در شناخت احادیث «صحیح» از سقیم، مسكن وی در بالای محله و مجاز بود و تجارتگاه او دَرخان = (كاروانسرا) محمش و زندگیش از ضیاعی كه در ناحیة استوا داشت گذران می شد و در شب یكشنبه پنج شب مانده از رجب سال دویست و شصت و یك درگذشت. رحمت خدا بر او باد، گورش در سر میدان زیاد است و كتابهای زیادی نوشته است.كتاب المسند الكبیر علی الرجال، الجامع الكبیر علی الابراب ـ الاسامی و الكنی ـ المسند الصحیح ـ التمیز ـ العلل ـ الوحدان ـ الأفراد ـ الأقران ـ سؤالات احمدبن حنبل ـ الانتفاع باهر السباع ـ كناب عمروبن شعیب ـ كتاب مشایخ مالك بن انس ـ كتاب مشایخ الثور ـ  كتاب مشایخ شعبه ـ كتاب اولاد الصحابه فمن بعده

ادامه مطلب  

تحقیق درمورد دانشمندان نيشابور

تحقیق درمورد دانشمندان نیشابور


به نام خدافرمت فایل: wordتعداد صفحات:49 قسمتی از متن فایل: قرن دومامام مسلم بن حجاج، ابوالحسن الغشیری النيشابوريآن پیشوا و آن حجت در شناخت احادیث «صحیح» از سقیم، مسكن وی در بالای محله و مجاز بود و تجارتگاه او دَرخان = (كاروانسرا) محمش و زندگیش از ضیاعی كه در ناحیة استوا داشت گذران می شد و در شب یكشنبه پنج شب مانده از رجب سال دویست و شصت و یك درگذشت. رحمت خدا بر او باد، گورش در سر میدان زیاد است و كتابهای زیادی نوشته است.كتاب المسند الكبیر علی الرجال، الجامع الكبیر علی الابراب ـ الاسامی و الكنی ـ المسند الصحیح ـ التمیز ـ العلل ـ الوحدان ـ الأفراد ـ الأقران ـ سؤالات احمدبن حنبل ـ الانتفاع باهر السباع ـ كناب عمروبن شعیب ـ كتاب مشایخ مالك بن انس ـ كتاب مشایخ الثور ـ  كتاب مشایخ شعبه ـ كتاب اولاد الصحابه فمن بعده

ادامه مطلب  

دانلود تحقیق در مورد نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق دسترسي آزادانه به اطلاعات در نظام هاي دموكراسي

دانلود تحقیق در مورد نقش روابط عمومي ها در تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات در نظام های دموكراسی


 لینک دانلود خرید پایین توضیحات دسته بندی:ورد نوع فایل:doc (قابل ویرایش و پرینت) تعداد صفحه:49هدف از نگارش این مقاله اهمیت ویژه ای بوده است كه در سالهای اخیر در اكثر كشورهای دنیا كه دارای ساختار دموكراتیك هستند به حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و در پی آن به حق آزادی بیان داده شده است دیگر اینكه آیا روابط عمومي ها می توانند محملی برای گسترش مفهوم درست این حق در هر جامعه ای باشند یا نه و در مرحلة بعد بدنبال راهكارهای عملی كه یك روابط عمومي برای به تحقق پیوستن هدفش كه تحقق اصل حق دسترسی آزادانه به اطلاعات است بود. آنچه مسلم است ارتباط مستقیم حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و دموكراسی آنچنانكه در سالهای اخیر از حق دسترسی آزادانه به اطلاعات بعنوان اكسیژن دموك

ادامه مطلب  
خرید آنلاین